Kommunesamarbeid er utrolig viktig

Kommunen har et ansvar for våre deltagere, med mindre de er med oss i regi av Kriminalomsorgen eller er på institusjon. Kommunens enheter innen rus, psykiatri, Frisklivssentral, Aktiv Fritid, skole og barnevern er sentrale for oss i samarbeid om å få deltagerne våre inn i aktivitet og ut i skole og jobb. Dessuten er det et krav fra det offentlige at vi bekrefter samarbeid med kommunene når vi søker midler.

Vi har stilet høyt når vi ønsker bekreftelse fra ordfører. Der vi har golfklubb tilknyttet Ett slag av gangen, skal det foreligge et «ordførerbrev». I en slik prosess er det også hyggelig å møtes og ha samtaler om de aktiviteter, utfordringer og muligheter som vi står overfor, sammen.

Brevet er en god bekreftelse på at kommunen samarbeider med oss, og at det skal fungere så optimalt som mulig. 

Stadig kommer nye klubber inn til Ett slag av gangen. Vi har hatt med Bærum Golfklubb en stund, men i våres kom Nordhaug Golfklubb også. I den forbindelse skal vi alle ha et møte med Bærum kommune og ordfører Lisbeth Hammer Krog og hennes enheter i august. Det gleder vi oss til!

Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Marianne Smith Magelie og daglig leder Bente Rosenberg – Bærum GK, møttes på Bærum Kommunes messe i våres.