Miklagard er med!

Et godt møte er gjennomført med Miklagard Golfklubb, og nå er vi i gang!

Vi har prosess om ulike grupper, bla fra kommunen. Daglig leder Mats Candinger er takknemlig for å være en del av Ett slag av gangen.

Friomsorgen sin arbeidsgruppe med Hans Tvedte i spissen er i gang. En flott gjeng startet i forrige uke med å rydde kratt og skog ved utslaget på hull 1. Bildene viser litt før, etter og en fornøyd gjeng på slutten av dagen. 

Ett slag av gangen bidrar til å gjøre en forskjell, og tett samarbeid med golfklubbene.