BLI SETT!

Foreningen Ett slag av gangen har inngått en avtale med «BLI SETT-Norge», med Kjell Torstein Hagen. Kjell har lang fartstid som bruker, men han har vist at det nytter. Han fremstår i dag som en aktiv bidragsyter med gode aktiviteter på feltet innen rus, psykiatri og utenforskap. Han holder årlig konferansen BLI SETT på Storefjell, med topp foredragsholdere og konferansier.

Sammen skal vi «BLI SETT» enda bedre! Vi jobber også for å få til Ett slag av gangen med golf i Hallingdal, der Kjell bor. Konferansen i år har fokus på utenforskap – og hvor skolen ikke er for alle. Og hva gjøres? Programmet har en rekke gode deltagere som deler sine opplevelser og erfaringer.

Vi ønsker å få politikere på banen for å høre hva som gjøres, før det er for sent. Dette blir spennende og vi gleder oss både til konferansen og for muligheter sammen.

Spennende nettverk med gode ressurser utvikler seg