Hele Hordaland samlet!

Kriminalomsorgen i Hordaland inviterte til fagmøte i Bergen. Det faglige innholdet handlet om Ett slag av gangen. Her fikk vi presentert oss for alle enheter, og vi hadde en god diskusjon om muligheter sammen, og det er mange!

Flere av våre golfklubber var også representert. Takk til Hans Tvedte fra Friomsorgen i Akershus som holder i mange tråder og takk til Bjarte Wiberg fra Bjørnefjorden som delte sine erfaringer, og ikke minst takk til Asle Tonstad på Kriminalomsorgen i Bergen som koordinerte møte. En flott dag!