Det skjer på Vestlandet!

Sotra og Bjørnefjorden Golfklubb har vennskapsturnering på Sotra 27. april – her gledes det. Videre gjennomfører vi åpen dag på Bergen Golfklubb 26. mai, hvor vi gleder oss til fullt hus.

Ett slag av gangen og klubbene på Vestlandet er invitert til å delta på Kriminalomsorgens fagmøte 9. mai. Videre kan vi glede oss over flere nye klubber som kommer inn og blir med i Ett slag av gangen.

Jeg er så stolt over alt hva vi får til sammen.