Gaustad + ESAG=Sant

På Custom Golf Frysja med en fin gruppe ungdommer

Ett slag av gangen har inngått en avtale med Gaustad Sykehus for ungdom i alderen 17-30 år. I følge ergoterapeut Fredrik Lysaker er golf den aktiviteten som er mest ettertraktet.

Vi samarbeider om golf som fysisk aktivitet og nettverksbygging, en viktig arena for sosial utvikling og mangfold. Det gleder oss å se hvordan flere av ungdommene blomstrer når de er med på golf, et godt bidrag inn i behandlingsforløpet som gir god variasjon i hverdagen.