Nye midler til oss – 400.000

Alle monner drar og med et hyggelig tildelingsbrev fra Konfliktrådet ser de vårt gode arbeid. Igjen tusen takk til alle flotte golfklubber som samarbeider med Ett slag av gangen som bidrar til å gjøre en forskjell.

I Konfliktrådets samfunnsoppdrag inngår også en kriminalitetsforebyggende rolle, gjennom bidrag til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt. Å jobbe sammen på nettopp dette, forebygging, jobbe med barn og unge i utenforskap og få de tilbake på sporet er viktig for oss. Konfliktrådet forvalter også SLT modellen, som støttes av 190 kommuner med SLT-koordinatorer, landet over. Ett slag av gangen vokser med stor fart. Det er spennende å kunne utvikle dette samarbeidet med kommunene. SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak. En viktig aktør inn i vårt arbeid. Tusen takk!