13 nye golfklubber vil være med i ESAG

Ett slag av gangen (ESAG) har vært på samling med golfklubbenes og baneselskapenes ledere  –  vårsamling på Gardermoen. Et to dagers spennende program, hvor ESAG hadde sin post på programmet.

Marianne benyttet anledningen til å snakke om hva er nytt siden sist, hun hadde fått med seg Øivind Solheim, som leder vårt prosjekt fra Prosperastiftelsen. Øivind snakket om hvordan ESAG skal gjøre seg attraktiv mot næringslivet. Øivind er til daglig leder i Choice. Daglig leder på Atlungstad Golfklubb, Pål-Jan Stokke, formidlet «slik gjør vi det hos oss», hvor han presenterte vårt felles prosjekt hvor vi har en tjenestemann fra Ilseng som har med seg 5-7 innsatte til klubben hver dag for arbeid, og hvor en av dagene i uken skal være golf og aktivitet. Et toårsprosjekt. Hans Tvedte, leder i Akershus Friomsorgskontor fortalte hvordan vi benytter innsatte eller domfelte til god arbeidskraft på golfklubbene, i kombinasjon med golftrening. Opplegget rulles ut i hele landet. Jeg er heldig som har så mange fine ressurser med på laget.

Og for ikke å glemme: ikke mindre enn 13 klubber responderte i løpet av samlingen at de vil være med i samarbeid med Ett slag av gangen! En fantastisk respons som skal komme deltagerne våre tilgode på langt flere steder i landet.