Golfklubbene tilføres gode «hender» 

Gutta fra Ilseng er godt i gang med både arbeid og golf i samarbeid med Atlungstad Golfklubb,Ett slag av gangen og Kriminalomsorgen. Dette under kyndig veiledning av betjent Rune Olsen. 

Atlungstad Golfklubb, Ett slag av gangen og Kriminalomsorgen utvikler sitt nye samarbeid. Nå er det en realitet. Tjenestemann Rune Olsen, fra Ilseng fengsel, er leid ut til prosjektet for to år. Fra 1. mars har han med seg et team fra Ilseng som kommer til klubben 5 dager i uken. En dag av disse skal være aktivitet med golf gjennom hele året. Deltagerne får kyndig opplæring i golfsporten, de får nyttig arbeidserfaring, det letter greenkeeper sine faste oppgaver og etter endt soning kan deltagere føres rett inn i et golfmiljø, kanskje med både aktivitet og arbeid. Vi er veldig entusiastiske bekrefter daglig leder på klubben, Pål-Jan Stokke.