Samfunnsstraffen kan gjøres til noe positivt!

Avisartikkel Indre Akershus Blad

Det er ikke nødvendigvis idretten og golfen som står i fokus når Kriminalomsorgen og Ett slag av gangen samarbeider med golfklubbene rundt om i landet. Målet er at flere skal ta del i samfunnet. Indre Akershus Blad har delt dialog fra vårt møte med Romerike Golfklubb hvor også kommunen deltok. Alle kan inkluderes på sin måte.