Regioner gir god erfaringsutveksling

Aron Arnesen – regionsansvarlig ESAG

Med litt uformelle inndelinger av regioner, forsøker vi å få klubbene våre til å møtes for å utveksle erfaring og ikke minst planlegge noen vennskapsturneringer i løpet av utesesongen. Flere aktiviteter er planlagt, og det er veldig bra.

Aron Arnesen fra Bjørnefjorden Golfklubb koordinerer Vestlandet og skuer også til Stavanger. Han koordinerer, men har også en ekstra oppgave å forsøke å få flere grupper til klubbene og samtidig få med noen flere nye klubber fra Vestlandet.

Aron oppsummerer aktivitetene for 2022 som veldig gode på Bjørnefjorden. Det skal vi få til mer av, rundt om hos oss sier han. Vi jobber med mangfold av grupper som gjør jobben ekstra spennende. 

På Bjørnefjorden hadde de en fin kar fra Friomsorgen, med fotlenke. Han utførte jobben som greenkeeper, men var utdannet bilmekaniker. Etter endt tid med fotlenke, var han hos oss en liten stund under lønnsmidler fra NAV. Så tok daglig leder opp telefonen, ringte til det lokale bilverkstedet og ordnet han jobb. Og der er han den dag i dag.

En annen vellykket historie er Bjørnefjordens gruppe gjennom kommunens Friskliv og mestring. En fantastisk gruppe med godt humør og samhold. Denne gruppen begynte i mars og det varte frem til midten av november. Nå kommer kommunen med enda en ny gruppe. Den gruppen som var ferdig i november har fortsatt å komme fast en dag i uken. De møter 30 minutter før spilltiden for å spise felles lunsj! Og de går tur en dag i uken sammen! Flere har meldt seg inn som medlem i klubben. Så her har vi virkelig vært med å skaffe gruppen en god og positiv møteplass. Vi får bekreftelse på at vårt arbeid nytter, og det skal vi få til enda mer av forteller Aron.