Dømt til å golfe!

Samarbeidsmøte på Atlungstad golfklubb (Foto: Trond Lillebo)

Vi har etablert Atlungstadmodellen som er et spleiselag mellom Ett slag av gangen (ESAG) og Atlungstad Golf. Atlungstad Golf «leier» en tjenestemann fra ESAGs samarbeidspartner, Kriminalomsorgen med Rune Olsen, for å tilby arbeidstrening og golfaktivitet for innsatte. 

Daglig leder, Pål-Jan Stokke på Atlungstad, deler sin entusiasme:

«Vi vet at ettervern for innsatte er veldig viktig for å kunne lykkes etter endt soning. Vi vet også at golf er altoppslukende og at deltagelse i sporten kan gi mange og gode timer med aktivitet og arbeid. Målet er derfor at deltagerne skal tilføres en form for kompetanse, som gjør det mulig for disse å være deltagende i et sunt og godt miljø fra første dag etter soning. Det å kunne gjøre noe som betyr noe for andre er positivt for selvfølelsen, det å være deltagende i aktiviteten gir velvære i form av bedret fysisk funksjon og ikke minst, bedret mental helse. Atlungstad Golf vet at dette samarbeidet med Ett slag av gangen vil lykkes, og vi skal få mange tilbake til samfunnet. Spørsmålet blir mer om hvor mange vi greier å hjelpe inn i en god hverdag». 

I prosjektperioden på to år, beholder Olsen sitt ansettelsesforhold i Kriminalomsorgen med tilhørende rettigheter. Det betyr at den ansatte fra Kriminalomsorgen har en trygghet, hvis noe ikke skulle bli slik man tenker/ønsker. 

På denne måten inkluderes flere i fysisk aktivitet og hvor arbeid inkluderes. Det betyr at Kriminalomsorgen ikke har noen utgifter og likevel «får» 5+ sysselsettingsplasser for sine innsatte. Dette er sysselsettingsplasser med mening og et stort potensiale. Og her vil vi også koble på arbeidsveiledning. Dette ønsker vi å utvikle flere steder, forteller Marianne Smith Magelie.

Les hele artikkelen her: