Gode bidrag!

Ett slag av gangen er heldig. Foreningen Humanitærgruppens Legat har respondert positivt på vår søknad.

Styret behandlet vår søknad, og vi har fått innvilget en god sum penger for året 2023. Styrets leder, Marius Asheim, skriver at vårt arbeid fremstår som veldig effektivt og virkningsfullt.
De legger vekt på at midlene skal benyttes til psykisk syke. Vi sier tusen takk.

Marianne