Samhandling med kommunen er viktig

FOTO: Deltagerne forbereder møte, her fra kommunestyresalen i Kongsvinger


Ett slag av gangen skal være et spleiselag mellom kommune, golfklubb, det offentlige og næringsliv.
Vi gjennomførte et godt arbeidsmøte med Kongsvingerregionen, med ordførere som viktige deltagere, i våre forberedelser til å ta i mot Helse- og omsorgskomiteen som ønsker å komme på virksomhet til Kongsvingers Golfklubb i mai.
Det ble god dialog om folkehelse, arbeidsinkludering og golf som fysisk aktivitet som god medisin.
Vi utarbeider et spennende program hvor komiteen vil få kunnskap om alt vi holder på med i Kongsvingerregionen, og de vil få innføring i golf på en gøy måte sammen med deltagerne våre i Ett slag av gangen.
Vi gleder oss. Marianne Smith Magelie