Lars er på plass!

Lars Christian Sveen, som fyller 36 år i år har I dag begynt i Et slag av gangen som administrasjonskoordinator. Lars er født og oppvokst på Hamar. Han har alltid vært idrettsinteressert. Lars har vært aktiv innen bandymiljøet i Norge, både som spiller og nå eliteserietrener. I de siste 2.5 år har han vært administrativt ansatt i Idrettsforeningen Ready, og har jobbet som fagansvarlig ved idrettslinjen på Persbråten skole i samme tidsrom.

I arbeidslivet har han jobbet i ulike butikker og jobbet med barn, før han startet i Kriminalomsorgen i 2010. Lars har store deler av sin arbeidserfaring derfra, i ulike roller.
Mesteparten av tiden ved Ila fengsel, blant annet med mye opplæring av nyutdannede.

Lars oppfattes som en sosial og omgjengelig person, og han gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer. Han har gjennom mange år jobbet med mennesker som har havnet litt utenfor, og som ikke har hatt de samme mulighetene som mange andre. Det å engasjere seg, å kunne gi disse menneskene oppfølging, å møte de med respekt og forhåpentligvis være en rollemodell over tid er verdifullt for ham, i samarbeid med golfklubbene. Lars oppfatter at han er god på å bygge troverdige relasjoner, det er noe han ønsker å ta med seg inn i jobben. Lars sin viktigste oppgave er å ha ansvar for «kontoret» til Et slag av gangen med løpende administrative oppfølginger, og holde orden på en etterhvert omfangsrik forening med mange aktører. Hyggelig er det også at Lars har golf som en hobby helt fra da jeg flyttet hjemmefra, og det er noen år siden nå…… VELKOMMEN!