Restart I Fredrikstad

FOTO: Freddy Nordmark, ansvarlig for Et slag av gangen på Gamle Fredrikstad Golfklubb

Et hyggelig møte ble gjennomført i forrige uke hvor Cathrine Laursen, daglig leder på Skjeberg Golfklubb, og jeg hadde et konstruktivt møte med Freddy Nordmark, ny ansvarlig for Et slag av gangen på Gamle Fredrikstad Golfklubb.


Det er gledelig med godt engasjement og klubben, med Freddy i spissen, har klare ambisjoner for året som har startet. Simulatortrening er på plass og utvikling av samarbeidspartnere, med møte, er under planlegging, og vi jobber med et regionssamarbeid med seks klubber som skal dele erfaringer underveis og gjennomføre vennskapsturnkringer, og trekke på hverandres gode ressurser bla på trenersiden. Dette blir bra. Tusen takk til Cathrine som positivt stilte opp og var med.