I full sving med arbeidsinkludering

Sens og Et slag av gangen tror det finnes en plass i arbeidslivet tit alle som ønsker det!

Nå har vi startet vårt nye samarbeidsprosjekt I full sving. Vi er stolte av å kunne bidra til at flere mennesker vil inkluderes i arbeidslivet, nemlig målgruppen rus, psykiatri og unge i utenforskap.


Et slag av gangen inkluderer mennesker i aktivitet gjennom å samarbeide med nærmere 40 golfklubber over hele landet. De som har fått tilbud om å delta i golfen og som ønsker det, de skal også få tilbud om å få bistand til å komme seg i jobb. En jobbspesialist i Sens – Emploi vil møte den enkelte og sikre en god prosess med formål å ende opp med ordinært lønnet arbeid, fullføre grunnskole eller ta utdanning. Etter ansettelse gir jobbspesialist oppfølging i inntil 2 år på arbeidsplassen, for å styrke forutsetningene for jobbfastholdelse.

Klubbene har et stort engasjement for inkludering, og vil være sentrale samarbeidspartnere for å finne prosjektdeltakere og å motivere dem til å ta fatt på neste steg.

Jobbspesialisten som er Simen Bauer er allerede ute i feltet. Han har mange års erfaring fra kriminalomsorgen, både fra fengsel og oppfølging etter soning. Han har i tillegg lang erfaring med arbeidsinkludering, og innehar ellers de personlige egenskapene som skal til for å lykkes med oppdraget. Vi gleder oss.