Et slag av gangen i møte med idrettspresidenten!

FOTO: Norges Idrettsforbund

Et konstruktivt dialogmøte med NIF hvor vi fikk presentert Et slag av gangen, men også hvor vi fikk tatt opp ulike problemstillinger som det er viktig å ta videre både hva gjelder roller, kompetanse, grensesnitt kultur/helse, forutsigbarhet og at vår målgruppe faller utenfor «idrett for alle».

Roma ble ikke bygd på en dag, men vi har startet en god dialog som må ta oss videre med de ulike utfordringer som vi står overfor hva gjelder vår målgruppe innen rus, psykiatri og unge i utenforskap. NIF var imponert over hva vi hadde fått til på så kort tid – og det gledes at flere klubber vil være med og at frivilligheten blomstrer i prosjektet som aldri før. Og vi skal flytte oss fra prosjekt til fast aktivitet i spleiselag med samarbeidspartnere, kommuner og ikke minst næringsliv, som vi nå har begynt å jobbe med.

Norges Idrettsforbund har også omtalt prosjektet vårt på sine nettsider som du kan lese i sin helhet: