På Stortinget!

Det var et hyggelig og konstruktivt møte med leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Tone Wilhelmsen Trøen (forsidebildet).

Foreningen Et slag av gangen diskuterte roller, kunnskap og muligheter for å skape forståelse og forutsigbarhet for vår målgruppe innen rus og psykiatri hva gjelder fysisk aktivitet gjennom golf, og hvor målet er å komme seg tilbake til jobb og skole og hvor mestring står sentralt. Vi ønsker å se hele menneske, og tilrettelegger vårt opplegg deretter.

Vi er ikke et golfkurs men ønsker å ha et vedvarende tilbud som vi nå ser fungerer, sammen med våre mange gode samarbeidspartnere. Sammen med Hans Tvedte fra Kriminalomsorgen fikk vi en god dialog med Trøen. Fra møtet har vi flere konkrete oppfølgingspunkter som skal føre oss godt fremover, i felles forståelse. Tusen takk.