Simulatorgolf fungerer strålende!

Bilder: En glad gjeng fra Skjelfoss er på simulator hver uke gjennom hele vinteren.

Ja, vi er i gang med simulatorgolf over hele landet, finansiert av Et slag av gangen. Med midler fra Sparebankstiftelsen DNB vil vi bruke noen av disse midlene for simulatorer på nyåret da vi her har en venteperiode på hva det offentlige vil bidra med og svarfristen er ofte ikke før i april. Men nå er vi en helårsaktivitet takket være gode bidragsytere.

Ellen og Per Arne Larsen er gode ildsjeler og trenere for oss på Soon Golfklubb. De har trening hver mandag formiddag sammen med deltagere fra Skjelfoss. Det meldes at det er en ivrig gjeng. Målet er å bli stabile og kunne være med på vår nasjonale turnering i Kragerø i mai 2023. Vi gleder oss over å se hva vi får til sammen.