Frelsesarmeen er med på laget

Bildet: møt Frode Woldsund – daglig leder av Frelsesarmeens rusomsorg 

Frelsesarmeen gjør en strålende jobb på veldig mange felt. Jeg har god erfaring med samarbeid over tid, og vi begynner nå å få flere grupper sammen med dem ut til golfklubbene, og akkurat nå er det golf på simulator landet rundt som gjelder.

Sammen skal vi utvikle fere grupper, og sammen skal  vi få flere ut i arbeid og skole. Som Frode Woldsund sier – det er bare å glede seg for sammen blir vi sterkere.