Samarbeid og utvikling av nettverk

FOTO: Daglig Leder Skjeberg Golfklubb, Cathrine Laursen og Marianne Smith Magelie, proskekt og-styreleder, Foreningen Et slag av gangen

Daglig leder på Skjeberg Golfklubb, Cathrine Laursen, har god erfaring med å bygge nettverk. Møte hverandre på ulke arena er bra. Hun forteller at de flere fra klubben samlet på Son spa hvor Sparta Hockey inviterte sine flotte samarbeidspartnere. Over 80 stykker som alle bidro med herlige samtaler, inspirasjon og idémyldring. Hvordan næringsliv, kommune og idrett/ kultur kan samarbeide godt fremover. Her fra Stavanger Oilers hockey sin styreleder som også var tilstede og hadde et super bra innlegg om hvordan de tar ansvar også utenfor isen, hvor alle skal med. # samfunnsansvar og #bærekraft

Vi i Skjeberg Golfklubb ser virkelig verdien av engasjement i flere spennende nettverk. Vi er partnere i bla isarpsborg ( byselskapet ) næringsforeningen, Sarpsborg 08, og vi har vårt eget nettverk og selvfølgelig Et slag av gangen. Cathrine oppfordrer andre til å gjøre det samme, men berikelse og folk for vite om hva vi driver med