I FULL SVING MED Å INKLUDERE

Foto og tekst: Sens media

Når Emploi og Et slag av gangen skal samarbeide om inkludering er det én ting som står sentralt for begge, nemlig at vi tror det finnes en plass i arbeidslivet til alle som ønsker det. 

I januar 2023 starter det nye samarbeidsprosjekt I full sving opp, og vi er stolte av å kunne bidra til at enda flere mennesker vil inkluderes i arbeidslivet. Ikke minst er vi stolte av å skulle jobbe med en ny målgruppe – mennesker som tidligere er straffedømte og som er klare for å inkluderes i samfunnet igjen. Vi skal også jobbe med rus/psykiatri og unge i utenforskap – en målgruppe som er godt kjent for oss og hvor kompetansen er høy. 

Et slag av gangen er en forening som inkluderer mennesker i idretten gjennom å samarbeide med flere titalls golfklubber over hele landet. De som har fått tilbud om å delta i golfen og som ønsker det, de skal også få tilbud om å få bistand til å komme seg i jobb. En jobbspesialist i Emploi vil møte den enkelte og sikre en god prosess med formål å ende opp med ordinært lønnet arbeid, fullføre grunnskole eller ta utdanning. Etter ansettelse gir jobbspesialist oppfølging i inntil 2 år på arbeidsplassen, for å styrke forutsetningene for jobbfastholdelse. 

Prosjektet skal i første omgang piloteres i et mindre utvalg golfklubber – og i tiden frem til oppstart skal det kartlegges hvilke. Klubbene har et stort engasjement for inkludering, og vil være sentrale samarbeidspartnere for å finne prosjektdeltakere og å motivere dem til å ta fatt på neste steg. 

Jobbspesialisten i prosjektet har mange års erfaring fra kriminalomsorgen, både fra fengsel og oppfølging etter soning. Han har i tillegg lang erfaring med arbeidsinkludering, og innehar ellers de personlige egenskapene som skal til for å lykkes med oppdraget. 

Vi gleder oss til å komme i gang på nyåret! 

Orginalpublikasjon