Gult er kult!

Vi må bare vise frem denne herlige gjengen fra Sotra Golfklubb med nye t-shirts  – de skinner som solen.
Vi søkte Sparebankstiftelsen DNB og fikk delfinansiert disse, og samme med midler fra Et slag av gangen fikk alle klubber som søkte penger til å utstyre gruppene sine med skjorter.


Det er flott med gode samarbeidspartnere. Nå er det høysesong for søknader på midler for 2023, og mange vil være med i søknadsdansen. Selv har jeg stor tro på at vi skal komme godt ut av det med våre søknader som jeg holder på med de neste 14 dager.

Det er et stort engasjement ute i golfklubbene som er med i Et slag av gangen og flere klubber og deltagere vil være med. Kommunene begynner å bli mer aktive og ser sin rolle, og sammen skal vi bli både sterkere og bedre til å håndtere våre ulike grupper som trenger tilrettelegging  – golf fra vugge til grav!

Jeg er stolt over alt vi får til sammen, Marianne Smith Magelie, styreleder.