Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober er dagen for en markering av psykisk helse. Vi inngår et samarbeid med Sens Arbeidsinkludering. I den forbindelse vil vi delta på deres markering med et sterkt foredrag av Adil Khan.


MOTSTAND = STYRKE: et brutalt ærlig foredrag om psykisk helse. Det blir spennende å høre og samtidig få litt påfyll i en travel hverdag. Gjennom Foreningen Et slag av gangen møter vi mange mennesker som daglig møter motstand. 

Men hvor vi med golfklubbene tilrettelegger for en god fysisk aktivitet gjennom golf, og hvor vi bruker banen som en mestringsarena for sosialisering og nettverksbygging.Med våre gode samarbeidspartnere bidrar vi til å styrke våre deltagere, og samtidig gi en god mestringsopplevelse for å komme tilbake eller ut i jobb eller skole.