Kragerø Akademiet –  veien til en bedre hverdag

Kragerøakademiet ble stiftet i 2019. De er en ideell stiftelse som jobber for å hjelpe mennesker med ulike utfordringer til å få en bedre hverdag. Det er stor fokus på arbeidsinkludering. Enkeltmennesket står i fokus og alt skal tilrettelegges ut ifra den enkeltes behov og ønsker. Vårt motto er at alle kan bidra med noe, bare de selv blir klar over det.

Dette er akkurat fra Et slag også handler om og det er fantastisk gledelig å se hva golfen har gjort for denne gruppen. En spe begynnelse for noen i fjor og full fokus og stor interesse i går. Å være på besøk gjorde meg både stolt og glad og gjengen fra KA var på banen til å bidra som vertskap når vi skal ha neste års vennskapsturnering, nettopp i Kragerø. Vi hadde flere gode punkter til diskusjon og jeg vil komme tilbake på konkretisering av  disse når vi ser hva vi klarer å få til. Alle er klare til å over på simulator og fortsette golftrening når kulda setter inn. 

Tusen takk.