Damer i kamp

FOTO: Erna Solberg og Marianne Smith Magelie

Det var spennende for meg, på vegne av Foreningen Et slag av gangen, som fikk tid hos Erna Solberg – et godt dialogmøte.

Vi fikk presentert prosjektet, hvor golf er en viktig ingrediens i helsearbeidet. Det er et spleiselag hvor det offentlige står sentralt i finansieringen. Vi fikk delt gode historier, dokumentasjon på resultater som vi har oppnådd, og ikke minst fikk vi fortalt om alle de gode samarbeidspartnerne som vi har. I sum bidrar dette til at vi er på full fart fremover. Artikkelen i Finansavisen har også gitt positiv drahjelp, og næringslivet beveger seg.

Erna Solberg skal kjempe seg tilbake som statsminister ved neste valg. Jeg kjemper om økte midler for at flere skal kunne få være med på golf som fysisk aktivitet og golfbanen som mestringsarena, et samarbeid mellom Et slag av gangen og nå 40 klubber. Siste klubb inn er Sola/Solastrand og siste gruppe inn er Oslo Fengsel  Stifinner`n som startet på Oppegaard denne uken.

Vi diskuterte konkret hva vi kan gjøre sammen, og hver for oss, for å skape forutsigbare tilbud til målgruppen innen rus og psykiatri. Det er et felles ansvar som ikke bare frivilligheten kan løse. Et neste steg er at Erna Solberg har takket ja til et klubbesøk hvor vi får synliggjort våre aktiviteter og resultater. Vi gleder oss til å vise frem Idretts Norges største samfunnsprosjekt.