Arbeidspraksis fra Kriminalomsorgen gir resultater!

Banesjef på Kongsvingers Golfklubb, Raimond Nybakk,  er svært fornøyd med samarbeidet med Kriminalomsorgen. Han forteller at de har hatt tre personer over tid. De har til sammen utført bortimot 200 timers samfunnstraff. 

«Arbeidsoppgaver har vært litt etter ferdighet og kompetanse. De har bygget ladestasjonstolper til våre golfbilladere, plukket baller på rangen, jobbet i bunkrer og klippet øvingsområdet».

«I sin helhet syns jeg at det har vært et fint og nyttig bidrag for klubben, banen og ikke minst meneskene som har vært her».

Det er godt å kunne få gitt noe tilbake til samfunnet, mener Raimond, som gjerne tar flere inn i arbeidspraksis på klubben.
Han vet hva han snakker om. Raimond har selv hat tøffe utfordringer i livet. Han takker golfklubben som ga ham en sjanse og en mulighet han nå stortrives med.

Foreningen Et slag av gangen er godt fornøyd med den nasjonale avtalen som er inngått med Kriminalomsorgsdirektoratet. Ikke bare at de får tilbud om arbeidspraksis på samarbeidende golfbaner, men vi legger også opp til golf og trening og mulighet for utvikling av golfspillet og medlemskap i klubben. Vi har flere og flere grupper hvor fengslet planlegger golf som fysisk aktivitet og deltagerne lar seg begeistre av den lille ballen som de behersker å slå ganske så rakst. Veldig bra.