Velkommen til Kjekstad

På bildet fra venstre: Anders Fløistad (Ansvarlig Golf Grønn Glede/ Et slag av gangeni Kjekstad GK), Marianne Smith Magelie (Prosjektleder/styreleder ESAG) og Bjørn Lohne (Daglig leder Kjekstad GK)

Siden 2017 har Kjekstad Golfklubb drevet prosjektet Golf grønn glede i samarbeid med NGF. GGG er et tilrettelagt golftilbud hvor målet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Klubben ønsker å utvikle dette videre i samarbeid med Foreningen Et slag av gangen. Foreningen samarbeider med NGF/GGG. Forskjellen ligger i at foreningen arbeider mer aktivt mot ulike organisasjoner og utvikler nettverk til beste for hver enkelt klubb og bidrar til god økonomisk støtte.

Den nasjonale samarbeidsavtalen som Foreningen  har med Kriminalomsorgsdirektoratet vil også gi klubben mulighet for arbeidskraft for deltagere som soner arbeidsstraff. Videre tilrettelegges det for arbeidstrening og en systematisk oppfølging av deltagere som har deltatt gjennom golf i behandling på Kjekstad, men som skal flytte tilbake til en ny kommune. Da er vi der og inkluderer i andre klubber. Det har vi i år fått god erfaring med. Klubben har også god relasjon med Drammen Golfklubb og mulig vi får til simulatortrening sammen til «vinteren».

Vi gleder oss til å utvikle samarbeidet.