Første slag for spennende samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet og bla Oslo fengsel

Foto: fra venstre: Hans Tvedte ( Rådgiver og arbeidsleder ved Akershus Friomsorgskontor), Marianne Smith Magelie (Prosjektleder/styreleder ESAG), Nils Leyell Finstad (Fengselsleder Oslo fengsel), Kristin Sandal (Tilbakeføringskoordinator Oslo fengsel) og Hege Kongerud (Seniorrådgiver Kriminalomsorgen reg. Øst)

Etslagavgangen har slått ut sitt første slag, eller skal vi kalle det en god «Drive», for å få til et spennende samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet og med det bla Oslo fengsel.

Fredag 19.august hadde vi et godt og konstruktivt møte med både ansatte og fengselsleder ved Oslo fengsel.

Foruten å gjøres litt kjent med hverandres virkelighet, ble det utvekslet erfaringer og ikke minst sett på løsninger som kan få aktivisert innsatte gjennom det tilbudet ESAG har etablert ute i golfklubbene.

Det ble trukket frem positive erfaringer fra andre enheter innen Kriminalomsorgen og ikke minst snakket om hvilken verdiskapning det kan føre frem til for alle parter.

Både Kristin, Nils, Patrick og Ulf, som var med på møtet fra Oslo fengsel, var positive til å jobbe videre for samarbeidet.

«Dette skal vi få til» lød det , før vi takket for møtet og oppfølging vil skje hvor en gruppe fra Oslo Fengsel skal starte opp på Oppegaard golfklubb. Vi gleder oss.