Dag: 17. august 2022

Bruker golf på veien tilbake til livet!

16 August var lokalavisen, Oppegård avis (Oavis) på besøk ved Oppegård golfklubb.

Avisen omtaler det flotte samarbeidet mellom Foreningen Et slag av gangen, Oppegård golfklubb og den ideelle stiftelsen, WayBack. Et samarbeid som bærer frukter og legger flotte rammer for alle de aktive deltakerne.

Oppegård avis skriver om en flott dag på Oppegård, der man snakket med både leder hos de nevnte organisasjonene, men også aktive deltakerne. Artikkelen gir et flott innblikk i den inspirerende jobben som legges ned av våre deltakere, og hvordan ESAG, klubbene og samarbeidspartnere jobber for å skape best mulige rammer for tilbudet.

Les saken