Mange muligheter i Skjeberg!

Bildet – Cathrine Laursen og Marianne Smith Magelie

Skjeberg Golfklubb har som sitt slagord; – hvor alle trives. Med dette pålegger klubben å legge forholdene til rette for alle typer golfere; gammel som ung, mann eller kvinne, høy- eller lav hcp’ere. Alle er velkomne forteller ny daglig leder Cathrine Laursen.

Cathrine har et stort hjerte, har et godt nettverk og brenner for at det skal skje bra saker i lokalmiljøet. Hun er klar for å videreutvikle samarbeidet med GGG/Et slag av gangen. Klubbmøte med henne bar preg av en rekke tiltak som skal vurderes nærmere. Vi kommer i gang i høst, og møte med ordfører skal tilrettelegges og samhandling med klubber i nærmiljø står også på agendaen.

Foreningen Et slag av gangen gleder seg til enda en ressurs som ser verdien av det samfunnsansvar hvor vi tar med golf som fysisk aktivitet og golf som god mestringsarena for å komme tilbake til normalsamfunnet, og ut i jobb og evt skole.

Vi heier på Cathrine i dag.