Soon styrker sitt team og stiller med to deltagere på vårt Trener 1 kurs med NGF

Soon Golfklubb samarbeider godt med GGG/Foreningen Et slag av gangen (ESAG). Gruppen ledes av Per Arne Larsen og har med seg Ellen Kathrine Larsen og Kenneth Karlsen. I det siste året har vi også fått med Patrick Steen Bjørkli på laget. Per Arne er Trener 1, Ellen og Patrick tar Trener 1 utdannelse som starter 7. juni og arbeidet er basert på frivillighet.

Soon Golfklubb er veldig stolte av å være en del av dette arbeidet og vi møter mennesker som har og har hatt flere utfordringer i livet enn de fleste. Som en bruker på institusjonen sa til Per Arne etter trening: «Det å få være her på golfbanen er bedre enn all verdens antidepressiva».

Et slag av gangen (ESAG) har som formål å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som i tillegg til sine vanlige aktivitet driver, eller ønsker å drive, aktivitetstilbud til målgruppen som er mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte og unge «i utenforskap» samt minoriteter. Et slag av gangen ble startet våren 2021 og pr i dag er 35 golfklubber i Norge tilknyttet dette prosjektet. https://ettslagavgangen.no/

Med Per Arne i spissen for dette viktige og meningsfulle arbeidet kommer det brukere/pasienter fra fra Cato senteret. I tillegg har klubben hatt spillere fra Gatelaget til Moss fotballklubb. Og klubben jobber med institusjon i nærmiljø.