Røde Kors  – Nettverk etter soning

Etter gode timer på simulator på Økern er Røde Kors, Nettverk etter soning, klare til å starte opp igjen trening og golf på Hauger Golfklubb. Trener Joachim Lange har vært god veileder underveis.

Aktivitetsleder Aleksander tar med seg gutta som han etablerte som en gruppe i fjor. Han skal også starte en ny rekrutteringsgruppe i år. Det er flere som vil være med å bruke golf som en god fysisk aktivitet og bygge opp positivt nettverk rundt klubbmiljø på golfbanen. Veldig bra!