Bærum Golfklubb – planene er klare!

FOTOFredrik, Bente, Marianne og Frida

En stor klubb med 2.400 medlemmer og 4. største i Norge. Klubbens visjon En golfklubb for alle – der alle skal bli sett.

Bærum Golfklubb er nå klar til å ta et større samfunnsengasjement. Klubben har hatt Golf-grønn glede i flere år, og bygger nå videre på dette og utvikler samarbeidet med Foreningen Et slag av gangen. Med god forankring i klubb og styre er planene klare med gode sosiale aktiviteter for vår målgruppe som spill og grill, trening og små konkurranser. For de som ønsker golftrening og mestring til å komme gjennom veien til golf og mer banespill så byr det seg også muligheter.

Klubben har fått gode medspillere i sin gruppe som vi møtte under planleggingsmøte. Frida er kommet godt i gang med golfen og trives på Bærum og Fredrik har vært golfspiller i klubben i mange år. Begge har spennende bakgrunn, og Fredrik er også utdannet fengselsbetjent, nå ansatt som miljøterapaut hos Lys i hverdagen – midt i blinken ift vår målgruppe.

Kriminalomsorgen er allerede i arbeid på klubben og har lagt ned mange arbeidstimer både ute og inne. Daglig leder Bente Rosenberg er svært takknemlig for den arbeidsinnsats som Kriminalomsorgen bidrar med inn i klubben. God arbeidstrening