Systematisk arbeid over tid viser resultater

Foto – (f.v) Styreleder i Foreningen Et slag av gangen, Marianne Smith Magelie. Daglig leder, Kragerø Golf, Terje Wilhelmsen, Randi Skauen, golfklubbens ansvarlige for Golf-Grønn Glede og Et slag av gangen. Siri Fossen, kulturkontoret, Tommy Moe, Kragerø Bymisjon og ordfører Grunde W. Knudsen.

Kragerø Golfklubb, med ildsjelen Randi Skauen, har jobbet systematisk med GGG/Et slag av gangen over tid. Hun har jobbet inn i klubben og fått med gode ressurser og de har jobbet målrettet med ulike målgrupper innen rus og psykiatri for bruk at golf som fysisk aktivitet og golfbanen som mestringsarena.

Terje Wilhelmsen, leder i baneselskapet, gleder seg over utviklingen. I sommer vil han få god arbeidskraft på banen fra vår målgruppe som har klart å komme seg på bena igjen.

For Foreningen Et slag av gangen handler det om et spleiselag hvor golfklubben er et idrettslag med samfunnsansvar. Dette ønsker vi å synliggjøre og diskutere med kommunen og da er «møt ordføreren» beste veien inn – så også i Kragerø. En ordfører som har stilt opp og vist stor interesse for vårt arbeid.

Lokalavisen Kragerø Blad – Vestmar fulgte opp fra møtet (se under). Kommunen vil bidra for at vi kan utvikle tilbudet videre på en god måte til beste for brukerne. Tusen takk til Kragerø Golfklubb – nå er det Elverum neste!

Artikkelen fra lokalavisen: