Bjaavann Golfklubb i god start for 2022

Foto – Et godt arbeidsmøte på Bjaavann Golfklubb representert med Anne-Marie Schumann (styremedlem), Glenn Ugland (klubbsekretær), Dag-Ivar Andreassen (påtroppende leder for GGG/ESAG-aktiviteter og leder for golfaktiviteter på Bymisjonen), Per-Anders Havnes (leder av GGG utvalget) og Marianne Smith Magelie fra Et slag av gangen.

Planleggingen av lavterskeltilbudet til Bjaavann Golfklubb og GGG/Et slag av gangen utviklet seg godt i møte på klubben 14. februar.

En klubb med bra struktur, og gjensidig utveksling med gode samarbeidsmuligheter.

Målet for 2022 er å ha med seg 40 deltagere som trener seg til godt golfspill. En god gjeng er i gang på treningssenteret på banen med simulator hver uke.

Deltagere kommer fra Energiverket (kommunalt selskap) og Bymisjonen (Enter fritid)  samt deltagere med Parkinson.

Klubben har imponerende opplegg for frivillighet med bla vaktlister med «golfhjelpere». Det viktigste for en golfhjelper er å ha et godt smil.

Klubben har ambisjon om å styrke frivilligheten ytterligere, har ca 100 i dag, for å ta inn flere på lavterskeltilbudet vårt med tilrettelagt golf.

Å utvikle et regionalt samarbeid med Kristiansand Golfklubb og Arendal Golfklubb er noe klubben gleder seg til. Her kan deltagerene utvikle nettverk ved besøk på hverandre sine baner, samarbeid med kommunen kan styrkes og gode erfaringer i nærmiljøet kan utveksles til beste for deltagerne.

Nav vil bli invitert inn da klubben har flere ressurser som kan tilbys arbeidstrening, og Kriminalomsorgen vil være en sentral samarbeidspartner for andre planlagte aktiviteter i klubben. Vi forbereder oss på møte med ordfører og vi kan glede oss over nok en golfklubb som viser et stort samfunnsansvar.