Tusen takk til Et slag av gangen!

Av: Marit Høvik, Folkehelsekoordinator, Eidskog Kommune

Vi i Eidskog kommune ønsker å rette en stor takk til alle som jobber med golfprosjektet Et slag av gangen.

Frisklivssentralen i Eidskog ble invitert til å delta i prosjektet gjennom Kongsvingers Golfklubb, og siden februar 2021 har vi hatt et fast opplegg med frivillige fra klubben.

For våre deltagere betyr prosjektet enormt mye. De fleste har meldt seg inn i golfklubben, og er jevnlig og trener, også utenom tilbudet. Vi vet at for flere av disse var det for kort tid siden helt utenkelig at de skulle få være en del av et slikt felleskap, og også utenkelig at de skulle mestre golf. Det er rett og slett rørende å se effektene prosjektet har på menneskers liv.

Gjengen vår har fått delta på vennskapsturneringer i regionen, og de var med på landsturneringen i Kragerø. Alle er godt i gang med trening og forberedelser til ny sesong.

Undertegnede har ikke vært mye med selv, men forstår gjennom kollega Petter Linstad at dette er et prosjekt som fortsetter, og han kan ikke få fullrost Claus og Svein fra golfklubben i Kongsvinger nok!

Tusen takk
Marit Høvik, Folkehelsekoordinator, Eidskog Kommune