Vi feirer Frivillighetens år 2022

Foreningen Et slag av gangen vil absolutt markere en slik dag. Dette gjør vi gjennom en vennskapsturnering 25. august på Kongsvingers Golfklubb inkludert en festkveld.

Som Kongen sa i sin nyttårstale: – En av de mest verdifulle bærebjelkene både for enkeltmennesker og samfunnet er frivilligheten.

Denne gode kraften i det norske samfunnet har lidd under pandemien. De svakeste stilte har derfor dessverre blitt spesielt hardt rammet: rusavhengige, psykisk syke, eldre, barn og unge.

Derfor oppfordret han til å gi frivilligheten et skikkelig løft. Et slag av gangen ville aldri fungert om det ikke hadde vært for nettopp frivilligheten. Vi følger Kongens oppfordring!

Les mer om markering frivillighetens år her