Kongen: VI trenger alle å bli sett av et kjærlig blikk

Dette sa kongen i sin nyttårstale. Kongen kom med gode og kloke ord. Det minnet meg tilbake da jeg var invitert til Kongeparets 80-års jubileumsfest på slottet. Her hadde jeg fått anledning til å invitere med meg to flotte representanter fra Fotballstiftelsens Gatelag. En flott fest og et minne for livet.

Kongen oppfordret videre at alle burde bruke tid til å lytte med oppriktig ønske om å forstå den andre, og til å gjøre det med respekt. Hva skal til for at vi mennesker skal leve godt sammen? Han ga selv svaret: det viktigste er evnen til innlevelse i andre menneskers liv. La oss finne tilbake til åpenhet, gjestfrihet og vennskap, og inviter hverandre inn.

Jeg takker alle i samarbeidende golfklubber som positivt bidrar til å gjøre noe bra for andre gjennom Golf-grønn glede/Et slag av gangen. Dere er med på å gjøre en forskjell for mennesker som trenger det.

Kongen fortsatte med å si at vi alle er avhengige av andres vennlighet og velvilje. 2022 er Frivillighetens år. Denne gode kraften i det norske samfunn har lidd under pandemien. De svakeste stilte har dessverre blitt spesielt hardt rammen. Rusavhengige, psykisk syke, eldre, barn og unge. Mange gode tiltak kan inspirere, og alle har noe å bidra med avsluttet kongen, som med sterk oppfordring til å vise hverandre omsorg.

Fra Kongeparets 80-års jubileumsfest på slottet – og hvor kongen også hadde en svært god og reflekterende tale til folket.
Fra Kongeparets 80-års jubileumsfest på slottet – og hvor kongen også hadde en svært god og reflekterende tale til folket.
Fra Kongeparets 80-års jubileumsfest på slottet – og hvor kongen også hadde en svært god og reflekterende tale til folket.