Et realt spleiselag – oppsummering for 2021!

Idretten med ildsjeler + NGF/klubbene med Golf-grønn glede + kommunene + det offentlige = Et slag av gangen

Sammen bidrar vi til å gjøre en forskjell for mennesker som trenger gode ressurser for å komme seg inn i eller tilbake til en «normalhverdag». Golf er for alle, og det viser vi i praksis.

Over 90 nye mennesker med flotte navn og personligheter har jeg lært å kjenne gjennom 30 ulike klubber som Foreningen Et slag av gangen samarbeider med. I tillegg til alle de flotte golfdeltagerne som jeg har fått anledning til å være sammen med ute på klubbesøk.

Styreleder og prosjektleder Marianne Smith Magelie, på et av mange positive klubbesøk i 2021

Nok et annerledes år, som fortsetter inn i 2022. Alle har bidratt på en strålende måte til å gjøre golfen til en fantastisk aktivitet for en målgruppe som så inderlig vel trenger et godt sted å gå til.

Med golf som helårsaktivitet og hvor haller/simulatorer er i bruk er jeg sikker på at vi ikke mister noen, tvert imot.

Jeg gleder med til å videreutvikle dette fantastiske prosjektet i 2022 – mulighetene står i kø!

TUSEN TAKK.

Statusrapport Desember

Du kan lese alle våre statusrapporter her