Vi heier på Pelle og Lørenskog idrettsforening!

Foreningen Et slag av gangen samarbeider med Lørenskog Idrettsforening/Fotball og deres gatelag. Vi heier på Pelle Neraasen (bildet) som mottok pris fra Lørenskog idrettsråd.

Med tanke på at det er så mange i Lørenskog kommune som gjør så mye for så mange deler Pelle prisen med sine fantastiske kollegaer på Lørenskog Idrettsforening. Den jobben som gjøres av Rus og psykisk helse Lørenskog kommune, og ikke minst alle spillerne på Gatelaget Aces High -«they are the true heroes».

Vi har alle et ansvar for mennesker rundt oss, der livet har gitt mye juling, samt slutte med fordømmelse ovenfor de som av ulike årsaker har falt litt utenfor det vi kaller «samfunnet». Det er gøy med Et slag av gangen som samarbeider om golf og hvor vi skal utvikle tilbudet videre ved bruk av Losby Golfklubb.