Kaffe og vaffel er viktig

Noen ganger er kaffe og vaffel viktigere enn golf for deltagerne gjennom Et slag av gangen.

Når vi møtes er det ikke bare golf, men den sosiale rammen, det settes fokus på. Det å prate sammen, føle et fellesskap, og knytte vennskap betyr mye. Deltagende klubber i Et slag av gangen har fått midler til å drive innegolf om vinteren i haller og på simulatorer – så nå er golf så absolutt blitt en helårsaktivitet for oss.

Foreningen jobber aktivt med søknader for å skaffe gode midler for drift for 2022 og gjennom gode samarbeidspartnere gir dette unike muligheter for klubbene og deres deltagere. Les mer i vår statusrapport for november under

Statusrapport november:

ESAG-rapport-november

Rapporten for oktober kan du lese her