Golfen har startet innetrening

BILDER: Deltagerne på trening m/Eidskog Frisklivsentral denne uken.

I Kongsvinger Golfklubb har de denne uken  startet opp med årets inneaktivitet for våre lavterskelgrupper.  

Det er startet opp med 6 grupper med ukentlige treninger i storhall og spill på golfsimulator. De blir fordelt slik at 3 grupper er på golfsimulator og 3 grupper har golf trening og instruksjon i Kongsvingerhallen (byens innendørs forballarena). 

  1. Åpen gruppe for personer med nedsatt funksjonsevne.
  2. Eidskog Frisklivssentral
  3. Sør-Odal frisklivssentral
  4. Frelsesarmeens Rusomsorg
  5. Kriminalomsorgen, lav sikkerhet
  6. Lukket gruppe, psykisk helse

Klubbens mål er å integrere de forskjellige gruppene (der det er mulig) og deretter få dem integrert som ordinære klubbmedlemmer på sikt.

I løpet av 2021 har 6 deltagere fra Eidskog Frisklivssentral og 5 fra Kriminalomsorgen etablert ordinært klubbmedlemskap.

Basert på positive signaler fra Foreningen Et slag av gangens erfaringsmøte med klubbene denne uken har  Kongsvinger nå begynt å planlegge for et pilotprosjekt med fokus på ungdom i utenforskap. Innledende samtale med byens nye ordfører er utført med positiv tilbakemelding og prosjektleder i  golfklubben er under etablering.

Samtidig arbeider vi med å få etablert vintertrening for Kongsvinger Frisklivssentral og Kongsvinger DPS.