Vel gjennomført erfarings- og utviklingsmøte

Foreningen Et slag av gangen gjennomførte et heldagsmøte med deltagende klubber og samarbeidspartnere. Et erfarings- og utviklingsmøte. Det var helt klart en suksess ut fra tilbakemeldingene. Med ulike innspill og utfordringer som ble diskutert var det også gruppearbeid for felles presentasjon. Tilbakemeldingene er veldig gode og bekrefter at det å dele erfaring og møtes er viktig.

Gode samtaler og givende gruppearbeid under møtet

For oss som skal se mennesker og jobbe tett med dem og bistå for å komme i en «normaldag» så er dette en god investering.

Vi var 30 positive, engasjerte og dedikerte deltagere som har bestemt av vi vil møtes i begynnelsen av mars. Gleder meg allerede!

Styreleder i Foreningen Et slag av gangen, Marianne Smith Magelie og Hans Tvedte fra Kriminalomsorgdirektoratet ledet møtet