Ordføreren applauderer og er med på spleiselag!

Hva er vel mer positivt enn en ordfører som er engasjert, har lest det hun har fått oversendt, er begeistret og vil til og med invitere oss på juletreff i kommunen. Vi  har møtt ordfører Lene Conradi i Asker Kommune.

Vi kom for å snakke om utvidelse med en korthullsbane, vårt tilbud som er utvidet med Et slag av gangen hvor Asker Golfklubb ønsker å ta et enda større samfunnsansvar som idrettslag, og hvor tilbudet vårt nå er helårsaktivitet. Utfordringer med  transport i en langstrakt ny kommune og andre relevante tema  ble belyst. Løsninger ble diskutert og følges opp. Ordføreren ønsker å komme på virksomhetsbesøk, og hun har forsøkt golf tilbake i tid. Asker kommune er med på spleiselaget for våre aktiviteter både med penger og kommunale gode ressurser som gjør til at vi har mange deltagere. Asker golfklubb har hatt tre forskjellige grupper i år, og ikke mindre enn 40 deltagere. Fantastisk bra!

På bildet ser vi: Marianne, Matthias, Steinar, Janne (på skjermen) ordføreren, Ellen og Eli