Klarer vi det!

En lykkelig Solberg/Høie (bildet) som ga hverandre en klem som synlig bevis på at vi har klart å få kontroll på Covid 19 i Norge. Men plutselig kommer nye utfordringer som skal takles. Klarer vi å tilrettelegge for et bedre tilbud innenfor rus og psykiatri?

Kongsbergtragedien viser at det ikke er nok tiltak på oppfølging og ettervern, faktisk ikke satt i system. Det er valgfritt å få behandling og når behandlingen er avsluttet er det få tiltak for veien videre. Når over 50 % av de som har vært i heldøgnsbehandling i over ett år faller tilbake til gamle vaner etter mindre enn et år sier det noe om de utfordringene vi står overfor.

Foreningen Et slag av gangen jobber nettopp med tilbud for denne målgruppen: fysisk aktivitet, golfklubben som møteplass hvor mestring, likeverd og respekt står sentralt og tilrettelegging for arbeidstrening. Vi har store forventninger til den nye regjeringens fokus på økt innsats på både forebygging, behandling og ettervern.

Statsminister Støre sier at vi skal bry oss om hverandre – ja, men det må enda mer til. Vi jobber systematisk for å håndtere vår del av dette arbeidet og vil gjerne gjøre mer!