Møt ordføreren!

Foreningen Et slag av gangen har som ambisjon om å møte ordførere og kommunale representanter sammen med den lokale golfklubben. En dialog om vårt arbeid, utvikling av samarbeidet og forståelsen for vår rolle som idrettslag.

Første ordfører var Margrethe Haarr i Kongsvinger. Neste ordfører er Asker, og det skal gå slag i slag.

Sammen med ordføreren møtte vi også kultursjef Stig Fonås.

Kongsvinger Golfklubb stilte godt representert, og klubben har ikke mindre enn 7 ulike grupper med totalt 70 deltagere. Vi tilbyr også et helårstilbud med simulatorgolf og halltrening om vinteren. Klubben ønsker å utvide tilbudet ytterligere, og jobber systematisk over for ulike instanser for rekruttering. Det er et stort samfunnsansvar som klubben her tar. Og som det ble sagt i møte er golf fortreffelig – passer for alle og vi har ingen på reservebenken – Golf er for alle!

Ordføreren ga uttrykk for at Kongsvinger Golfklubb er en viktig aktør for en god og sosial arena med fine mestringsforhold.  Hun uttrykte også at de vil omtale klubben med dets muligheter internt – sik at flere kan gis anledning til å delta. Flere konkrete tiltak ble avtalt i videre dialog.

Vi takket for et konstruktivt møte og kan med glede se frem til et styrket samarbeid med kommunen.