En fantastisk reise!

På Bildet: Oppstart i Fredrikstad: Kirsti Skogman, Gamle Fredrikstad Golfklubb, Oddrun Skår, styreleder i Gamle Fredrikstad, Madelén Skogman, Blå Kors, Anita Meldalen, Røde Kors, Aleksander Langstrand, Røde Kors Nettverk etter soning, og prosjektleder Marianne Smith Magelie

Det er ikke bare en og en klubb. Vi snakker om regionsamarbeid for klubber som er med i Et slag av gangen. I forrige uke var det Bergen, Bjørnefjorden og Sotra som var sammen med meg for erfaringsutveksling og diskusjoner om veien videre. Flere klubber er besøkt denne uken og i går var jeg i Ålesund hvor klubben var med i tillegg til Molde og Kristiansund. Sistnevnte var observatør og bestemte seg før avreise at de også blir med i prosjektet. Fantastisk bra.

På mandag starter vi opp i Gamle Fredrikstad. Et forberedende møte sammen med bla Røde Kors og Blå Kors og det ligger an til å få et godt regionsopplegg også i Østfold. På kommende onsdag starter vi opp på Losby i samarbeid med Røde Kors nettverk etter soning og Lørenskog IL Fotball. Kriminalomsorgsdirektoratet er med alle steder og her begynner klubbene å få uttelling på avtalen.

Det varmer og gleder – god helg!

Prosjektleder og Styreleder, Marianne Smith Magelie