Aktivitetsmidler fra Stiftelsen DAM men også fra Konfliktrådet

Jeg er stolt over midler som vi mottar. Det er en bekreftelse på at prosjektet Et slag av gangen er troverdig og godt. Når jeg vet at jeg har jobbet iherdig med å lage gode søknader, for økonomisk bidrag til de golfklubber som jobber sammen med meg om tilrettelagt golf, er jeg utrolig takknemlig når Foreningen Et slag av gangen mottar positive brev om tilskuddsmidler. Dette skal deles ut til golfklubbene som utvikler lavterskeltilbudet gjennom Golf-grønn glede til å bli noe enda mer.

Stiftelsen DAM innvilget Foreningen Et slag av gangen 1.4 millioner. Stiftelsens midler er andel av overskuddet fra Norsk Tipping. Av 63 prosjekter fra idretten fikk 13 prosjekter tildeling. Jeg er stolt!

Stiftelsen DAM, som står for deltagelse, aktivitet og mestring er akkurat hva vi skal levere på overfor en målgruppe som får et godt tilrettelagt golfprodukt etter egne forutsetninger. Målet er å få deltagerne tilbake i normalsamfunnet og inn i klubben som ordinære medlemmer hvor det å spille golf med klubbens gode medlemmer blir en selvfølge.

Heldig er også Foreningen Et slag av gangen som nå har mottatt enda flere friske midler, fra Konfliktrådet. Pengene skal brukes til forebygging av kriminalitet, særlig blant unge.

En viktig forutsetning for finansiering av de ulike prosjekter er klubbenes bidrag med frivillighet. Jeg har god erfaring med frivillighet så lenge oppgavene er klare, at det er en forutsigbarhet på tid, at en får brukt sin kompetanse og at en kan se resultater av ens innsats. Dette er utrolig viktig. Klubbenes frivillighet er også en viktig del av et prosjektregnskap for å motta offentlige midler.

Vi skal fortsette å utvikle klubbenes Golf-Grønn Glede til å bli et enda bedre tilrettelagt tilbud som lever opp til at golf er for alle. Det er en stor fornøyelse for meg å bidra til nettopp dette. Det er etterhvert mange klubber som vil være med i dette samarbeidet.  Og vi har senest ønsket Ålesund velkommen inn. Molde er på plass og 4-5 nye klubber er på vei inn.

Marianne Smith Magelie
Styreleder og Prosjektleder, Foreningen Et slag av gangen